Monday, November 23, 2015

ความเคยชิน ที่แย่ๆ ที่นักแบดมินตันควรต้องระวัง

1. ชอบยืนสองขาคู่ขนานกันคอยเหวี่ยงลูกแบดณ.ครั้งที่ผู้เล่นตีลูกแบดมินตันพุ่งออกไปทางฝั่งแดนตรงข้าม(ฝั่งคู่แข่ง) ขณะรอคอยผู้ตีตีลูกแบดหวนมา มีผู้เล่นไม่น้อยท่ายืนแบบขาสองข้างขนานกันแนวทางที่ถูกต้อง: ชอบ รองเท้าแบดมินตัน victor ยืนแบบขาใดขาหนึ่งอยู่ตรงด้านหน้าจะส่งให้พุ่งตัวออกได้สบายและเร็วขึ้น จะส่งผลให้โอกาสที่จะรองรับลูกได้มีเยอะขึ้นด้วย2. ชอบแต่สังเกตลูกแบดความเคยชิน: พอจากที่ตีลูกแบดมินตันคืนกลับไปหาผู้เล่นแล้ว {หลายคน รองเท้าแบดมินตัน victor |ส่วนมากมักชอบแต่มองตามลูกที่ปลิวไปอีกฝั่งแนวทางที่แม่นยำ: ขณะจากที่ตีลูกแบดหวนไปแล้ว จะชอบแต่จ้องลูกแบดที่ลอยไปไม่ได้ จำเป็นทำสิ่งที่ชอบทำก่อน ตัวอย่างเช่น เตรียมท่าทางพร้อมกับตำแหน่งการยืนที่จะรับลูก กล่าวคือควรมองลูกแบดมินตันพร้อมทั้งตั้งท่างทางรอรับลูกแบดมินตันเลย3. เหวี่ยงตรงไหน ยืนตรงนั้นความเคยชิน: หลังจากที่ตีลูกแบดหวนกลับไปแล้ว ผู้เล่น{หลายคน|เป็นส่วนใหญ่มัวเอาแต่รอลูกที่ผู้ตีจะตีหวนกลับมา หมายความว่าตีลูกตรงไหน ก็รอมันตรงนั้นแนวทางที่ถูกต้อง: ขณะจากตีลูกแบดมินตันแล้ว หรือ กระโดดตบเรียบร้อยแล้ว อย่าหลงลืมวิ่งเข้าตำแหน่งตัวเองด้วย4. ระดับของการตีลูกแบดมินตันความเคยชิน: หลังจากที่ตีลูก รองเท้าแบดมินตัน victor แบดมินตันคืนกลับมาจากฝั่งแดนตรงข้าม ผู้ตี{หลายคน|ส่วนมากมักรอให้ลูกแบดมินตันลอยตัวต่ำเกินเลย แล้วจึงค่อยตีวิธีที่เที่ยงตรง: ผู้แข่งขันนักแบดมินตัน โดยมีระดับต่างๆ ดังต่อไปนี้1. ความตึงมาตรฐานต่ำ ( 17-19 ปอนด์ ) เมื่อขึ้นเส้นเอ็นในเกณฑ์นี้ สมกับผู้ตีที่พึงพอใจเกมรับ ตีง่าย ความแรงลูกไม่เร็ว โดยเมื่อเล่นลูกหน้าเน็ตดี แต่กลับไม่เหมาะกับผู้ตีที่ชื่นชอบเกม รุก บุก ตบ เนื่องมาจากเวลาลูกแบดมาปะทะกับเอ็นจะเป็นผลให้การส่งแรงลดลง2. ความตึงมาตรฐานกลาง ( 20-23 ปอนด์ )โดยเมื่อขึงเอ็นในมาตรฐานนี้จะทำให้นักแบ รองเท้า victor ดรู้สึกว่า ความไวของลูกแบดมินตันจะลอยเร็วขึ้นกว่า ในขณะที่ออกพละกำลังเท่าเทียมกัน แต่ถ้าว่าเนื่องจากเส้นเอ็นที่ตึงกว่า จะส่งผลให้การคุมทิศทางลดลง3. ความตึงเกณฑ์กลางสูง ( 24-27 ปอนด์ )โดยเมื่อขึ้นเอ็นในระดับนี้ จะส่งผลให้ผู้ตีกำกับทิศทางของลูกแบดได้ดียิ่งขึ้น ใช้พละกำลังตีลูกแบดมินตันปลิวไปแค่ไหน ลูกแบดก็จะปลิวไปเสมอกันกับพละกำลังที่นักแบดมินตันตี หากเมื่อตีพลาดก็จะส่งผลให้รู้ว่าเราตีแรงเกินพอดีไม่ก็ตีเบาเกินไป อย่างไรก็ดีการขึ้นเส้นเอ็นมาตรฐานนี้ ไม่เข้ากับผู้ตีที่มีพละกำลังไม่ถึงโดยเหตุที่เอ็นท รองเท้าแบด victor ี่ตึงขึ้นจะเป็นเหตุให้การตีลูกแบดมินตันใช้พละกำลังมากขึ้นด้วย จะเป็นผลให้เกิดอาการบาดเจ็บหัวไหล่ได้4. ความตึงเกณฑ์สูง ( 28+ ปอนด์ )เป็นระดับที่นักแบดระดับโลกใช้กัน ด้วยยิ่งเส้นเอ็นมีความตึงมากเพียงใดการสะท้อนกลับของลูกแบดมินตันก็ยิ่งถูกต้องเท่านั้น แต่การขึงเส้นเอ็นระดับนี้คุณต้องมีพละกำลังพร้อมทั้งแรงจากข้อมือที่ดีมากครับ เมื่อกล่าวถึงการขึงเส้นเอ็นนั้นอยู่ที่รายละเอียดไม้แบดมินตันของแต่ละชนิดด้วยว่าสามารถรองรับความตึงได้เท่าไหนครับ